Μεσολογγίου 34, Άλιμος | 211 770 7227 | English

Φιλοσοφία

Η εταιρεία K.E.C. Design είχε, έχει και θα έχει ως στόχο, να προσφέρει στους πελάτες της τα καλύτερα και πιο προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας και ιματισμού αλλά και ταυτόχρονα να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της παρέχοντας υψηλού επιπέδου μελέτη και διάταξη του εξοπλισμού, που θα εξασφαλίζει την απαραίτητη λειτουργικότητα των προϊόντων και την απόδοση της επιχείρησή σας. Η 12ετής εμπειρία των στελεχών της και η τεχνογνωσία τους είναι σε θέση να λύσουν κάθε απορία σας, να προτείνουν την ιδανικότερη διάταξη και τα καταλληλότερα προϊόντα για κάθε είδους επιχείρηση.

Οι μελέτες εκπονούνται μέσω εξελιγμένων ειδικών προγραμμάτων σε περιβάλλον AutoCAD, βάσει των διεθνών προδιαγραφών HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) αλλά και σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Οι μελέτες γίνονται από έμπειρο Μηχανολόγο Μηχανικό με πολυετή εμπειρία στο FoodserviceBeverage Laundry Consultancy και παρέχονται όλα τα απαιτούμενα ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια για την ολοκληρωμένη και σωστή εγκατάσταση του προτεινόμενου εξοπλισμού.

services